Nederlandse wetgeving

Wat zegt de Nederlandse wet en regelgeving over alleen werken?

De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Echter, werkgevers zijn wél verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers die niet kunnen terugvallen op collega’s. Mocht een medewerker klem komen te zitten, of onwel worden en vervolgens urenlang moeten wachten totdat hij/zijn gevonden wordt, dan zijn dat geen goede werkomstandigheden. De werkgever is verantwoordelijk dat ook deze mensen met een gerust gevoel hun werk kunnen doen en binnen redelijke tijd geholpen worden als een incident plaatsvindt.

In een aantal gevallen is het volgens de Arbowet verboden om alleen te werken:

  1. Het betreden van een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning (meer dan 1000V AC of 1500V DC) bevindt waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking dan wel te dichte nadering (Arbobesluit art 3.5, 2e lid)
  2. Werkzaamheden in een besloten ruimte met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (Arbobesluit art. 3.5g, 4e lid)
  3. Duikers (Arbobesluit art 6.16)
  4. Caissonarbeid (Arbobesluit art 6.19)
  5. Werk door jongeren onder de 18 jaar (Artikel 1.37. Deskundig toezicht)

Arbo portaal

Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in bijvoorbeeld de zorg, de bewaking of het winkelbedrijf. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Voor het alleen werken bestaat alleen voor caissonwerkers en duikers specifieke regelgeving. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht alleen mogen werken.

In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moeten situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt worden benoemd . De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer er alleen gewerkt wordt. Ook moet de werkgever vaststellen wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleen werken te beperken. denk hierbij aan toezicht of een alleenwerkerstoestel. wat nog extra aandacht moet hebben is de medewerkers die werk uitvoeren met een hoger risico profiel. Zoals eerder genoemd mogen sommige medewerkers überhaupt niet alleen werken en zullen andere om veilig alleen te werken wel hulp moeten kunnen inroepen.