Risico's van alleen werken

Risico’s van alleen werken?

In de huidige maatschappij is het steeds vanzelfsprekender dat mensen alleen werken. Helemaal tijdens de Corona crisis is de groep werknemers die alleen werkt enorm gestegen. Er zijn ook steeds meer arbeidssectoren die gebruik maken van eenpersoonsposten. De verwachting is dat deze groep alleen maar zal stijgen waardoor er een vraag stuk is ontstaan; Hoe zorgen we dat deze mensen veilig werken en wat gaan kunnen we doen als er een incident is?

Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in bijvoorbeeld de zorg, bewaking of onderhoudsmonteurs.  De basis komt neer op wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. Hierdoor hebben mensen die alleen werken een verhoogd risico op letsel.

De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Wel stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten. Hieruit kan je wel halen dat een werkgever wel moet zorgen dat als iemand alleen werkt dat deze dat wel veilig kan doen. En mocht er een incident zijn dat er wel mogelijkheid is om hulp in te schakelen.

Algemeen risico

Er is niemand in de nabije omgeving om te hulp te schieten in geval van een incident, zoals onwel wording, beknelling, struikelen/vallen. Waardoor er kans is op ernstiger letsel doordat er geen hulp komt en het slachtoffer zichzelf uit de situatie moet redden of iemand moet toevallig langs komen om deze te helpen.

Wat ook kan is dat de medewerker niet alleen werkt maar juist met andere mensen werkt die een potentieel gevaar voor hem kunnen zijn zoals bij agressie of geweld. Denk hierbij aan deurwaarders of zorgpersoneel.  

Een locatie kan ook zo onoverzichtelijk en lawaaierig zijn dat een werknemer helemaal niet alleen werkt maar niet in het zicht of binnen gehoorsafstand is van zijn collega’s. Er zijn dan wel meerdere mensen aan het werk en zijn deze mensen ook in staat om te helpen bij een incident, maar het kan nog steeds zo zijn dat het lang kan duren voor het slachtoffer gevonden wordt. Denk hierbij aan bouwplaatsen en productiehallen. Alleenwerken betekent dus niet altijd hetzelfde als ergens alleen zijn aan het werk zijn maar kan ook betekenen niet binnen gezicht of gehoorsafstand van collega’s.

Extra risico’s 

 • Betreden van besloten ruimten
 • Werken in ruimtes waar gasvorming is
 • Werken op hoogte
 • Agressie

Hier zijn een aantal beroepsgroepen waar veel alleen wordt gewerkt:

 • Onderhoudsmonteurs 
 • Laborant 
 • Beveiligers
 • (Thuis) Zorg, Psychische hulpverlening, Deurwaarder 
 • Weg inspecteurs 
 • Verkeersregelaars 
 • Schoonmaker
 • Bouw